home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 
             Wie kan er bij ons terecht?

1. Kinderen en jongeren (0-19 jaar) met:
(uitgebreide info op www.revalidatie.be)

2. Peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen:
(lees meer ...)

- gehoorstoornissen
- stotteren

Kinderen met een verstandelijke beperking
Deze kinderen hebben beperkte verstandelijke mogelijkheden en hun ontwikkeling verloopt over de ganse lijn beduidend trager dan normaal mag verwacht worden. Hun taal en motoriek zijn vaak gestoord. Sommige kinderen hebben ook gedragsmoeilijkheden of problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes.

Kinderen of jongeren met autismespectrumstoornissen (ASS)
Autismespectrumstoornissen worden gekenmerkt door een verminderde kwaliteit van het sociaal contact en de sociale communicatie. Dat komt omdat kinderen met ASS zich niet kunnen inbeelden wat zich in de andere afspeelt; wat hij denkt, voelt, wil, verwacht, … Kinderen met ASS missen ook flexibiliteit. Ze kunnen zich moeilijk aanpassen aan wisselende omstandigheden en hanteren vaak een star patroon van steeds terugkerende stereotiepe bezigheden.
Deze stoornis kent diverse uitingsvormen. Er is een waaier van verschillen in type, ernst en beperkingen. Daarom spreken we van een autismespectrum.

Kinderen of jongeren met ADHD
Kinderen met ADHD hebben aandachts- en organisatieproblemen. Naast hun aandachtstekort vertonen ze vaak een erg druk en impulsief gedrag. Ze hebben een onweerstaanbare drang om te bewegen, te handelen en te reageren. Daardoor worden ze door hun omgeving vaak als ‘lastig’ bestempeld. Soms worden ze zelfs gemeden door leeftijdsgenootjes. Omdat ze zich niet lang kunnen concentreren zijn hun schoolprestaties ook vaak ondermaats.

Kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen
Het gaat hier om kinderen met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen vastgesteld op verschillende domeinen:
- De taalontwikkeling of problemen met schoolse vaardigheden
(dyslexie, dysorthografie of dyscalculie),
- Motorische achterstand.
- Problemen met aandacht of geheugen
- Het psychosociaal gedrag
- De auditieve of visuele perceptie
- Het ruimtelijk functioneren

Kinderen met een aangeboren hersenletsel
Kinderen met één of meerdere afwijkingen in de ontwikkeling van houding en beweging waardoor de activiteit gelimiteerd wordt. Deze afwijkingen zijn veroorzaakt door niet-progressieve letsels tijdens de ontwikkeling van de foetale hersenen of niet-progressieve letsels van de hersenen op jonge leeftijd. De motorische problemen bij Cerebral Palsy gaan vaak samen met stoornissen van de cognitie, communicatie, perceptie of gedrag.

Kinderen of jongeren met een ernstige gedragsstoornis
Kinderen en jongeren met een gedragsstoornis vertonen vaak ernstig negatief gedrag (vb. normen en regels overtreden, agressie, diefstal, liegen, ongehoorzaam,...) op regelmatige basis en in verschillende omgevingen.